perjantai 28. kesäkuuta 2013

Pörssiviestijä, ota some tarkasteluun!

Työtaipaleeni on sisältänyt paljon pörssiyhtiöiden viestintää, ja tunnen edelleen outoa viehtymystä asiaan.

Olen ollut sitä mieltä, että pörssiviestinnässä mahdollisuudet hyödyntää sosiaalista mediaa ovat rajalliset. Kuten pörssin tiedottamissäännöissä sanotaan, pörssiyhtiö huolehtii siitä, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti käytettävissään yhtiötä koskevat arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot. Tämä ei erityisesti tue mahdollisuutta välittää eri viestejä eri kanavissa tai keskustella yhtiön asioista sosiaalisessa mediassa.

Takkini on kuitenkin kääntymässä. Luin muutamia tutkimuksia, joissa oli perehdytty sosiaalisen median käyttöön pörssiyhtiön viestinnässä. Muun muassa Elisabeth Blankespoor (Stanford Graduate School of Business) ja kumppanit ovat tutkineet Twitterin vaikutusta pörssiyritysten osakkeiden likviditeettiin eli vaihdettavuuteen. Hyvä likviditeetti tarkoittaa siis sitä, että osakekaupat voidaan toteuttaa nopeasti ilman suurta vaikutusta hintatasoon. Ihan merkittävä asia pörssiyhtiöille.

Blankespoorin tutkimuksen mukaan jo se, että pörssiyhtiöt lähettävät linkin pörssitiedotteistaan myös Twitterin kautta, parantaa osakkeen vaihdettavuutta. Erityisesti pörssitiedotelinkkien twiittaamisesta hyötyvät vähemmän tunnetut yritykset – isommilla ja tunnetuimmilla yrityksillä vaikutusta ei havaittu. Tulokset perustuvat tutkijoiden mukaan yksinkertaisesti siihen, että Twitter ja muu sosiaalinen media auttaa levittämään viestiä tehokkaammin. Pienetkin yhtiöt pystyvät parantamaan tunnettuuttaan viestimällä monikanavaisesti. Jos asia on näin simppeli, kannattaa ehdottomasti kokeilla!

Toinen mielenkiintoinen tutkimus on brittiläisen sosiaaliseen mediaan erikoistuneen konsulttitoimisto Sociagilityn tekemä. Toimisto tutki viime vuoden lopussa sitä, miten Lontoon pörssin sata suurinta yritystä hyödyntävät sosiaalista mediaa. Pienestä Suomesta katsoen voisi ajatella, että suuressa maailmassa yhtiöt ottavat kaiken irti erilaisista viestintämahdollisuuksista. Näin ei kuitenkaan tämän tutkimuksen mukaan ole: ainoastaan www-sivut löytyvät kaikilta tutkituilta yrityksiltä. Twitter-tili löytyy 72 prosentilta tutkituista yrityksistä, 65 prosenttia käytti YouTubea ja vain 56 prosentilla oli Facebook-sivu. Aktiivisesti näitä välineitä hyödyntäviä oli merkittävästi vähemmän - esimerkiksi aktiivista läsnäoloa LinkedIn:ssä oli vain 20 prosentilla yrityksistä.

Myös tämän tutkimuksen mukaan tehokas sosiaalisen median käyttö korreloi pörssiyhtiön hyvän markkina-arvon ja kurssikehityksen välillä. Tutkijat tosin huomauttavat, että syy-seuraus-suhde voi olla myös niin päin, että arvokkaammilla yhtiöillä on paremmat resurssit käyttää sosiaalisen median työkaluja.

Sociagilityn raportissa korostetaan sitä, että myös pörssiyhtiöiden on syytä huolellisesti pohtia sosiaalista mediaa osana kokonaisstrategiaansa. Yhtiöiden nykyisistä ja potentiaalisista osakkeenomistajista suurin osa on jo sosiaalisessa mediassa, ja institutionaaliset sijoittajat hyödyntävät sosiaalista mediaa aktiivisesti. Lisäksi toimittajat käyttävät sosiaalista mediaa ahkerasti.

Vaikka tutkimukset on tehty USA:ssa ja Isossa-Britanniassa, uskon että nämä väitteet pätevät myös Suomessa. Kannattaa siis ottaa sosiaalisen median tarjoavat mahdollisuudet vakavasti pohdintaan. Ja tämä sama koskee kaikkia yrityksiä!


Päivi
paivi.luoti@telegraafi.fi