maanantai 16. tammikuuta 2017

Kriisiviestinnän tarkistuslista

Sattuiko tehtaalla onnettomuus? Pääsikö viallinen tuote asiakkaalle asti? Liikkuuko yrityksestänne väärää tietoa somessa? Aiheuttiko avainhenkilön some-päivitys palauteryöpyn asiakaspalveluun?

Jos mitään näistä ei ole vielä tapahtunut, pitäisikö asiaan kuitenkin varautua?

Kriisi yllättää, kun sitä ei odota. Se aiheuttaa aina vahinkoa tai haittaa organisaation toiminnalle, mutta kriisi voidaan hoitaa myös hyvin. Viestintä on tärkeä osa kriisinhallintaa, sen avulla viesti liikkuu tehokkaasti organisaation sisällä ja sieltä ulos.

Kriisin aikana viestintää tehostetaan, mutta tärkeintä on, että asiat on sovittu hyvissä ajoin ja normaalitilanteen viestintä on kunnossa. Tarkista alla olevan muistilistan avulla miten organisaatiossasi on kriisiviestintäasiat hallussa.
 • oletteko tunnistaneet potentiaaliset kriisit, jotka voivat kohdata organisaatiotanne?
 • onko kriisiviestintäsuunnitelma laadittu ja onko se ajantasalla?
 • miten suunnitelmassa on huomioitu potentiaalisten kriisitilanteiden hoito?
 • onko suunnitelmassa huomioitu, miten sosiaalista mediaa hyödynnetään?
 • onko henkilökuntaa opastettu kriisitilanteiden viestinnässä?
 • tietävätkö viestintätiimiin kuuluvat oman roolinsa ja vastuunsa kriisitilanteessa?
 • kuuluuko tiimiin henkilö, jolla on valtuudet tehdä päätöksiä sekä antaa lausuntoja koko organisaation puolesta?
 • onko mediaseuranta kunnossa? onko seurannassa huomioitu sosiaalisen median seuranta?


Terveisin,
Anna
anna.koivisto@telegraafi.fi

PS. Jos tarvitset apua kriisiviestinnän suunnittelussa, ota yhteyttä. Katso myös koulutuksemme! Tulossa ke 1.3.2017 Kriisiviestintä some-aikakaudella -koulutus.


(kirjoitus julkaistu 6.11.2015, päivitetty 16.1.2017)

perjantai 13. tammikuuta 2017

Uusi kirjoittaminen ja pussillinen konsteja

Kirjoittaminen vaatii nykypäivänä entistä suurempaa taitoa hallita eri tekstilajeja. Vaatimukset johtuvat välineellisestä muutoksesta, jota olemme käyneet läpi viimeisten vuosikymmenien aikana. Digitaalisuuden voimakas vyöry kaikkeen arkiseen toimintaamme niin työssä kuin vapaa-ajalla on aiheuttanut muutoksen myös kirjoittamisessa.

Puhutaan uudesta kirjoittamisesta tai multimodaalisesta tekstistä, joka tarkoittaa viestinnässä käytettävien erilaisten elementtien yhdistymistä tekstin kanssa yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällaisia elementtejä ovat esimerkiksi ääni, liike, kuvat, kaaviot, symbolit, värit sekä tilankäyttö. Kaikki ne yhdessä vaikuttavat viestin tulkitsemiseen ja ymmärtämiseen.

Sosiaalista tekstiä

Multimodaalisuuden lisäksi viestinnässä korostuu sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden elementti. Tämä vaatii tekstin tekijältä omaa aktiivisuutta ja hyvää reagointikykyä. Kirjoitusympäristömme on muuttunut entistä nopeammaksi ja viriketulva vaatii tekstiltä kiinnostavuutta. Aiemmassa elämässämme saimme pohtia pitkään otsikoita, kun tällä hetkellä otsikoinnilta vaaditaan muutamalla sanalla silmiin osuvaa houkutinta - ellei jopa koukutinta.

Sosiaalisten taitojen merkitys painottuu uudessa kirjoittamisessa. Koska kirjoittaminen on enenevässä määrin julkista, on kirjoittajan hallittava sosiaaliset käytännöt, lainsäädäntö sekä kommunikointi muiden ihmisten kanssa. Teksti ei ole henkilökohtaista omaisuutta, eikä kirjoittaja voi jäädä karkeloimaan yksin tekstiensä kanssa.

Luovuus tulee, oletko valmis?

Kaiken uuden kirjoittamisen ympärillä velloo luovuuden meri. Uusi kirjoittaminen vaatii tekstilajien yhdistelyä, ennakkoluulottomuutta ja kykyä kokeilla. Voiko kirjoittaja oppia luovuutta? Omasta mielestäni voi, mutta siihen tarvitaan apukättä. Kouluttautumalla ja omaa kieltään rikastamalla eri tavoin voi paatuneinkin asiakirjoittaja päästä uiskentelemaan luovuudessa.

Viisi askelta kohti uutta kirjoittamista:
 1. Voiko saman viestin julkaista eri kanavissa?
 2. Mitä ominaisuuksia eri kanavat vaativat tekstiltä?
 3. Voiko tekstiin yhdistää kuvia, videoita, infografiikkaa tai ääntä?
 4. Voisinko kirjoittaa vielä kiinnostavammin? Hauskemmin? Yllätävämmin? Lyhyemmin? Selkeämmin? Napakammin?
 5. Olenko valmis käymään dialogia tekstiini liittyen?
Jos tekstilajien hallinta huolestuttaa tai jos taidot loppuvat kesken, ilmoittaudu koulutukseeni 28.3. Tarkista samalla Telegraafin koko koulutustarjonta keväälle 2017.
Akuuttiin ajanpuutteeseen ja henkiseen näppäimistölukkoon suosittelen käyttämään kirjoittamisen asiantuntijaa, joka löytyy näppärästi täältä ruudun takaa.

Monin eri tavoin sinua tervehtii:  
Hanna

hanna.alin@telegraafi.fi
puh: 0400 829 740