torstai 11. joulukuuta 2014

Sano se selvästi - viesti menee perille ja rahaa säästyy

Eri viranomaiset käynnistivät lokakuussa Hyvään virkakieleen! -kampanjan. Sillä muistutetaan valtion ja kuntien viranomaisia selkeän ja ymmärrettävän kielen merkityksestä. Asia on tärkeä meille kaikille, sillä viranomaisten päätökset liittyvät usein arkielämäämme, kuten asumiseen ja toimeentuloon.

Virkakieli on monesti jäykkää ja monimutkaista. Asian ydintä on vaikea löytää. Helsingin Sanomat (16.10.2014) antaa esimerkin Kelan kolme vuotta jatkuneesta kielen siivouksen tuloksista. Asumistukipäätöksen perusteluteksti ennen uudistusta:
Teillä ei ole oikeutta asumistukeen, koska asumistukea ei makseta kahden henkilön ruokakunnalle, joka muodostuu avio- tai avopuolisoista, joista toinen tai molemmat täyttää eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain (571/2007) 8 §:n mukaiset edellytykset eläkkeensaajan asumistuen saamiseen.

Sama teksti uudistuksen jälkeen:
Asumistukeen ei ole oikeutta, koska asut puolisosi kanssa kahdestaan ja toisella teistä tai molemmilla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen.

Lauserakenteita on selkeytetty, lakipykälä siirretty muualle ja sinuttelumuoto otettu käyttöön. Ainakin minä ymmärrän jälkimmäisen paremmin.

Selkeä kieli säästää selvää rahaa. Lisätietojen kysyminen ja muutoksenhaku vähenevät, mikä pienentää viranomaisten työtaakkaa. Aika ja työpanos voidaan suunnata muihin asioihin.

Yksinkertainen on kaunista

Monimutkainen kieli ei ole yksin viranomaisten synti. Me kaikki sorrumme siihen joskus. Yritysten tiedotteita lukiessa tuntuu siltä, että mitä monimutkaisemmin asian ilmaisee, sitä hienommalta sen ajatellaan kuulostavan. Yksinkertaistaminen ja kansankielisyys eivät ole kovassa huudossa, kun yritykset kertovat toiminnastaan ja tavoitteistaan. Monilta nettisivuilta saa oikein hakea, mitä yritys tekee.

Tässä käytännön ohje: Asia ei muutu fiinimmäksi, vaikka siitä kertoisi englannin kielestä väännetyillä sanoilla sekä monimutkaisilla ilmaisuilla ja rakenteilla. Kannattaa käyttää hyviä suomenkielisiä sanoja ja yksinkertaisia lauseita. Ja luetuttaa teksti jollakulla ulkopuolisella - vaikka viestintätoimistolla. 
Terveisin

Päivi

Mukavaa vaihtelua opiskelijan arkeen

Aloitin työharjoitteluni Telegraafissa toukokuussa 2014. Olin aivan innoissani uudesta työpaikastani. Tein töitä kolme päivää viikossa, koska kävin koulua samalla. 

Työpäivät Telegraafissa toivat mukavaa vaihtelua opiskelijan arkeen, ja minut otettiin lämpimästi vastaan heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien. Harjoittelujaksoni päättyessä on aika summata kokemuksiani.

Telegraafi on viiden viestinnän asiantuntijan toimisto. Toimiston yhteishenki on todella hyvä. Työpisteet ovat kaikki tiiviisti samassa tilassa, joten kuulumisia ja ajatuksia vaihdetaan pitkin päivää. Työilmapiiri on lämmin ja rento, mutta työskentely on tehokasta. Toisten arvostus, auttaminen ja huomioonottaminen tulevat esille jokaisena työpäivänä. Se on hienoa ja juuri sen vuoksi viihdyn Telegraafissa hyvin. Oli myös mukava huomata, että olin tarpeellinen työntekijä ja helpotin vakituisten työntekijöiden työtaakkaa kiireiden keskellä.

Monipuolisia tehtäviä

Työharjoittelujakson aikana pääsin tekemään mielenkiintoisia töitä: uutiskirjeiden kokoamista, uutisten kirjoittamista, esitteiden taittoa, graafisen ohjeiston tekemistä, printtimainosten tekoa, kuvien käsittelyä, nettisivujen muokkausta, haastattelujen tekoa sekä blogikirjoituksia. Perehdytys hoitui hyvin ja sain apua, kun sitä tarvitsin. Minulle annettiin jatkuvasti uusia töitä ja sain kokemusta monesta erilaisesta projektista.

Telegraafin asiakkaat ovat isoja ja tunnettuja yrityksiä, joten tunsin olevani etuoikeutettu, kun pääsin Telegraafiin työharjoitteluun. Oli opettavaista nähdä, mitä kaikkea viestintätoimisto yrityksille tarjoaa. Kiinnostukseni viestintäalaa kohtaan kasvoi harjoittelujakson aikana. Myös tehokkaan viestinnän merkitys tuli vahvasti esille erilaisten projektien yhteydessä.

Kävin mukavuusalueeni ulkopuolella

Harjoittelujaksoni Telegraafissa on ollut antoisa, opettavainen ja miellyttävä kokemus. Oma kirjoitustaitoni on kehittynyt paljon, kun olen tuottanut tekstiä artikkeleihin, uutisiin ja blogiin. Olen myös tyytyväinen siihen, että graafisen alan kokemus kehittyi huimasti. Sain arvokkaita vinkkejä taitto- ja kuvankäsittelyohjelmien käyttöön. Välillä työt tuntuivat haastavilta ja aikataulu oli kiireinen. Mukavuusalueen ulkopuolelle meno antoi kuitenkin hyviä eväitä tulevaisuutta varten. Työtäni arvostettiin, minut otettiin huomioon ja sain kehuja. Se tuntui mukavalta.

Työharjoittelun jälkeen saan vielä palata Telegraafiin, koska jatkan töitä ensi vuoden puolella. Uusien haasteiden ja mielenkiintoisten projektien merkeissä siis tavataan.

Terveisin,
Essi